Hệ thống đăng ký tra soát thông tin cho ứng viên nộp đăng ký xác nhận lãnh sự giấy tờ tại Đại sứ quán Hàn Quốc
Từ ngày 01/8/2021, hệ thống bổ sung tạo tài khoản cho tổ chức, công ty nộp hồ sơ cho nhiều học sinh, người đăng ký tài khoản lưu ý chọn đúng loại tài khoản. Nếu gặp vấn đề trong quá trình tạo tài khoản, nhập thông tin, nộp online, in phiếu đăng ký vui lòng liên hệ korea@ciec.vn để được hỗ trợ.